Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Barnehagens formålsbestemmelse

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitets- muligheter, og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i hjemland og mellom andre folkeslag.